Ciència encarregada de la cura de la salut visual: prevenir, detectar i solucionar problemes visuals. El seu objectiu final és aconseguir el màxim rendiment visual amb la mínima fatiga. Estudia:

  • Estat refractiu dels ulls.
  • Possibles disfuncions binoculars.
  • Hàbits en quant a la postura i la distància de lectura.
  • Entorn o medi ambient: il·luminació, mobiliari, etc.

Presta especial cura al funcionament del sistema visual a curtes distàncies (lectura, escriptura, treballs de precisió, vídeo terminals), per ser aquí on s’originen la majoria de les disfuncions visuals.

(Font: Col·legi Nacional d’Òptics-Optometristes)