EXAMEN OPTOMÈTRIC INFANTIL (0-6 ANYS)

EXAMEN OPTOMÈTRIC

EXAMEN VISIÓ BINOCULAR

EXAMEN PROCESSAMENT VISUAL

MESURA DE LA TENSIÓ INTRAOCULAR

DIAGNÒSTIC DE LA FUNCIÓ VISUAL

TERÀPIA VISUAL

AVALUACIÓ RENDIMENT LECTOR

PRESCRIPCIÓ D’AJUDES VISUALS

ADAPTACIÓ D’AJUDES VISUALS

REHABILITACIÓ VISUAL

ADAPTACIÓ LENTS DE CONTACTE

MUNTATGE I TALLAT DE LENTS

AUDIOMETRIA

ADATPACIÓN D’AUDÍFONS