• Professional sanitari primari que s’encarrega del sistema visual funcionalment inadequat.
  • Professional universitari format en:
    • La fisiologia normal i anormal dels ulls.
    • En psicofísica de la visió.
    • En els processos de percepció i les seves relacions amb les activitats funcionals de l’aprenentatge, el treball, entorn i oci.
    • Format i autoritzat legalment per a determinar l’estat de salut i la valoració funcional dels components d’acomodació refractiva, ocular-sensorial-motora i perceptual de l’aparell visual.

(Font: Lliga Internacional d’Òptica i Optometria)